2012. november 28., szerda

eoDOCUMENT

A vállalatirányítási rendszerek általános hiányossága, hogy nem, vagy csak részben kezelnek olyan folyamatokat, amikhez nem közvetlenül fűződnek gazdasági, vagy pénzügyi események (pl. ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mikor és milyen feltételek mellett mondhatjuk fel a mobilszolgáltatóval kötött szerződésünket, általában elő kell keresni az eredeti dokumentumot). A másik hiányosság, hogy a legtöbb rendszerben nem a munkafolyamathoz és az ahhoz köthető bizonylatokhoz kapcsolódóan kommunikálhatunk, hanem külső levelezők segítségével. Így egy email-es kommunikáció esetében kézzel kell hozzácsatolni a munkafolyamathoz köthető dokumentumot. A kommunikációhoz csatolt munkafolyamat vagy dokumentum viszont teljesen fordított dolog, hiszen a valóságban mindig a munkafolyamattal kapcsolatban történik kommunikáció!

A mai bejegyzésben szeretnék egy olyan alkalmazást bemutatni, ami ugyan nem alapmodulja az OpenERP-nek, viszont nagyon értékes segítséget jelenthet a legtöbb vállalkozás számára, áthidalva a problémákat. A megoldás neve eoDOCUMENT, amely mára odáig fejlődött, hogy önállóan, illetve az OpenERP-be integráltan is képes működni.

Az eoDOCUMENT-ben alapértelmezetten két fő modul található, az egyik a docSTORAGE, ami egy teljes körű dokumentumkezelési megoldás. Ebben a jól szervezett és könnyen áttekinthető rendszerben egyszerűen fel- és letölthetők, megtekinthetők és szerkeszthetők a munkavégzéshez szükséges dokumentumok, de ugyanitt kommunikálhatunk a munkatársakkal, követhetjük, ellenőrizhetjük munkájukat. A céges iratok átláthatósága és kontrollálhatósága révén megszűnnek az értelmezési és kommunikációs problémák, vagy a felelős személy nélkül kallódó dokumentumok és feladatok. Meg lehet osztani dokumentumokat a külső felhasználókkal oly módon, hogy továbbra is minden információ a rendszeren belül tárolódik és a külső személy csak annyit lát, amennyit megosztottunk vele.
Az eoDOCUMENT irat- és dokumentumkezelési folyamata

A másik alkalmazás a docMONITOR, egy teljes körű online iratkezelési és iratokhoz kapcsolódó folyamatmenedzsment rendszer. Minden beérkező irat (számla, szerződés, szállítólevél, stb.) azonnal láthatóvá válik az arra jogosult, felelős személyek számára. A rendszerben minden érintett számára egyértelmű, hogy egy adott irat a feldolgozás milyen stádiumában van, és azért ki tartozik felelősséggel. A munkafolyamat és jóváhagyási protokoll teljes mértékben szabályozott, és vállalati szinten egyedileg definiálható. A docMONITOR használata mellett a digitalizált dokumentum eredeti – fizikai – állapotában lefűzésre kerül. A papír alapú iratot vonalkóddal látjuk el, a digitális változat pedig automatikusan egyedi azonosító számot kap. Ezáltal megszűnik a dokumentumok ésszerűtlen vándorlása és duplikálása. Minden dokumentum azonnal kéznél van akkor, amikor arra szükség van és a dokumentum mellett az ahhoz kapcsolt összes kommunikáció is megtalálható. Ha bármikor szüksége van a későbbiekben az adott dokumentumra – akár évekre visszamenően is – a rendszer segítségével az másodpercek alatt a képernyőre kerül. Minden céges irathoz hozzáférést biztosíthatunk a vállalti munkatársakon túl akár külső felhasználók számára is (pl.: auditor, jogász, könyvelő, stb.).

A docMONITOR kezelőfelület és az OpenERP bizonylatadatokból történő elérés.

De hogyan kapcsolódik a docMONITOR az OpenERP-hez? A lenti ábrán az OpenERP számviteli folyamata látható. Az OpenERP belsőleg követi és bizonylatolja végig az értékesítés és a beszerzés folyamatát. A docMONITOR-ba beérkező ott beolvasott és iktatott dokumentumok adatai alapján, a rendszer összepárosítja az OpenERP belső bizonylataival, így a postabontást követően minden bizonylathoz köthető műveletet végre tudunk hajtani a rendszeren belül.


Az OpenERP számviteli folyamata, kiegészítve a docMONITOR-ral

Ennek az OpenERP-be integrált megoldásnak két nagy előnye van:

1. A bizonylathoz köthető műveletek során nem csupán a bizonylat iktatása során keletkező adatokat láthatjuk, hanem bármikor lehetőségünk van megtekinteni magának az iratnak az eredeti képét. 
2. A dokumentum képe alatt van egy kommunikációs felület, ahol a bizonylathoz kapcsolódóan kommunikálhatunk vagy megjegyzéseket fűzhetünk hozzá. Ezzel a megoldással átlagosan 70-80%-kal csökkenthető az email forgalom, és legalább 15%-kal csökken az munkaidő ráfordítás pusztán azzal, hogy nem kell keresgélnünk és szűrnünk a ránk zúduló információhalmazban.

Mindemellett az eoDOCUMENT-nek még számos olyan funkciója van, ami nagy mértékben segíti a vállalt mindennapi munkáját: jogosultságkezelés, verziókezelés, események naplózása, heti mentések, biztonsági funkciók.

Az eoDOCUMENT elérhető az Elastoffice Magyarország szolgáltatásainak keretében, az eoSERVER csomag részeként. 


2012. november 21., szerda

OpenERP 7.0 - Dokumentáció a kiadáshoz

Az első áttörés az OpenERP 7.0-ban a komplexitás csökkentése volt a funkcionalitás megőrzése mellett. Ez csökkenti a bevezetési időszakot, csökkenti a költségeket azzal, hogy rövidebb a tanulási fázis az új felhasználók számára. Ez jelenleg azt jelenti, hogy egy átlag felhasználó, aki még nem találkozott az OpenERP-vel, képes önállóan végigvinni egy egyszerű folyamatot - esetünkben az értékesítés fázisai - kevesebb mint 7 percen belül.

Az OpenERP 7.0 nem csupán egy jobb és könnyebben használható szoftver lesz. A jelenleg használatban lévő tulajdonságok megújulnak  és számos olyan új funkció is kialakításra került ami segít lefedni egy cég üzleti igényeit. Számos meglévő, népszerű szolgáltatás integrálva lett (Linkedin, Google Docs), megújult a szerződéskezelés, az események kezelése, a POS, a címlista, lett új flottamenedzsment, hogy csak néhányat említsünk az OpenERP 7.0 újdonságai közül.A 7.0 részletes release dokumentációja elérhető itt.

2012. november 20., kedd

OpenERP 7.0 - Hatékonyság

Közeledik az OpenERP 7.0-nak a megjelenése, amit mi sem mutat jobban, hogy szinte naponta jelennek meg új információk a rendszer legújabb verziójáról. Korábban már publikáltunk egy videót a főbb változásokról. Az új rendszer egyik fő fókusza a hatékonyság és a munkafolyamatok optimalizálása és lerövidítése, a lenti videón is erről láthatunk egy ki ízelítőt: mennyi időbe és kattintásba kerül végigvinni egy eladási folyamatot egy teljesen üres adatbázisban. 2012. október 31., szerda

Amit az opensource-ról tudni kell

A folyamatkezelési sorozatot egy bejegyzés erejéig félretesszük, hogy egy kicsit más témáról is szó ehessen. Szerettünk volna mindenképp egy bejegyzést szentelni az opensource licencnek, amivel az OpenERP is rendelkezik és megválaszolni az ezzel kapcsolatban gyakran felmerülő kérdéseket. 

Opensource - Szabad licenc


Az opensource vagy magyar megnevezésében a szabad licenc olyan licencelési formát jelent, melyek biztosítják, hogy a licencelt szoftver szabadon felhasználható. Ennek az egyik leggyakoribb hivatalos licence a GPL (General Public License), ami biztosítja a szoftver szabad mivoltát. Az alábbi 4 fő pontban összefoglalható, hogy mit is jelent a szabad ebben az esetben:

  • a felhasználó a szoftvert korlátlanul felhasználhatja (felhasználóként futtathatja);
  • tanulmányozhatja annak működését, forráskódját megvizsgálhatja;
  • a programról másolatot készíthet;
  • a programot módosíthatja és a módosításokat publikálhatja.
Az OpenERP-t a GPL (General Public License) 3.0-ás verziója alapján lehet felhasználni, ami biztosítja fent említett lehetőségeket minden felhasználó számára. De mit jelentenek a fenti pontok az OpenERP szempontjából?

A felhasználó a szoftvert korlátlanul felhasználhatja

Ez nem szorul különösebb magyarázatra, a felhasználó (akár mint természetes személy, akár mit jogi személyiség) korlátlanul felhasználhatja az OpenERP-t. Nincs megszabva a módja, a felhasználók száma, sem pedig a felhasználás célja.

Tanulmányozhatja annak működését, forráskódját megvizsgálhatja

Az egyik legfontosabb eltérés a zárt licenceléssel szemben. Az OpenERP a teljes forráskódot rendelkezésre bocsátja, a hozzá kapcsolódó teljes dokumentációval. A dokumentáció tartalmazza az OpenERP általános leírását, az installáció menetét, az össze ismert OpenERP alkalmazás és modul teljes listáját, a felhasználói és fejlesztői kézikönyvet, és technikai leírását az OpenERP-nek.

A programról másolatot készíthet

Ez is viszonylag egyértelmű, az OpenERP-ről akárhány másolatot készíthetünk, bármilyen adathordozóra átírhatjuk és akár publikálhatjuk is azokat.

A programot módosíthatja és a módosításokat publikálhatja

Talán az egyik legfontosabb pont, aminek a feltételeit nagyon részletesen írja le a GPL. Bármilyen módosítást is hajtunk végre, a módosított programra és annak kódjára ugyanazok a licencelési feltételek érvényesek. A módosításokat a publikáláskor egyértelműen jelezni kell. Az általunk készített módosításokat nem licencelhetjük külön, csak az OpenERP szerves részeként. (Ha írunk egy új modult az OpenERP-hez akkor nem választhatunk neki más licenctípust, arra is a GPL kell érvényes legyen.) Ha olyan munkát adunk ki, ami nem forrás-formában kerül felhasználásra, az eredeti forráskódot is mellékelnünk kell. Fontos emellett tudatosítanunk, hogy bár maga az OpenERP egy szabad program, az OpenERP-re és a dokumentációjára vonatkoznak a szerzői jogok, hiszen az "OpenERP" bejegyzett és védett márkajel!

Szintén fontos elem, hogy ha készítünk bármilyen módosítást az OpenERP-hez, nem vagyunk kötelesek publikálni a közösség felé. Ennek például akkor van jelentősége, ha egy megrendelő számára egyedi OpenERP-t készítünk, kiegészítjük új modulokkal és funkciókkal. Ez nem csak azért van így mert az egyedi ERP csak a megrendelő számára értékes és használható, hanem  mert az egyedi ERP elkészítése a minden esetben üzleti titkok megismerésével is jár, amelyeket tükröz a módosított ERP.2012. október 25., csütörtök

OpenERP folyamatkezelés 2. rész - Gyártás

A folyamatkezelés második részében az OpenERP gyártási folyamatát fogjuk szemügyre venni. Az OpenERP a gyártáshoz szükséges forrásokat két részre osztva kezeli: anyagokra és humán erőforrásokra. Most az anyagi részre fókuszálunk, a humán erőforrások kezelését majd a HR részben taglaljuk. Tekintettel arra, hogy a gyártási folyamatok elképesztő komplexitásokra képesek, most a "legnagyobb magasságból" nézünk rá, de a későbbiekben szeretnék majd olyan részletekre is kitérni, hogy az OpenERP-ben hogyan kezelhetőek a munkaállomások, logisztikai követés, a LOT számok, készletre vagy megrendelésre termelés, illetve hogyan működik benne az ütemező.Az OpenERP gyártási folyamata a gyártási utasítással indul. Ezt az eseményt egy megrendelés, termelési igény, vagy a beépített ütemező indítja be. A gyártási utasításon szereplő termékeket a rendszer az előre definiált - egy vagy többszintű - receptúrák alapján (Bill Of Material) komponenseire bontja és elkészíti a felhasználandó anyagok listáját. Ezt követően lefut a gyártandó termék komponenseinek a vizsgálata, ami kétféle eredménnyel zárulhat; vagy rendelkezésre áll minden anyag és elindulhat a termelés, vagy nem és elindul a kivételkezelési eljárás. A hiányzó termékek vagy újabb gyártást, vagy vásárlást indítanak el automatikusan, attól függően, hogy a hiányzó termékhez milyen beszerzési eljárás kapcsolódik (ezt a termék adatlapján kell előre definiálni). A folyamatábrán az ütemezett termelés ebben az esetben nem gyártás időbeni tervezését jeleni, hanem azt a logikai láncot, hogy az adott termék legyártását a rendszer lekezeli. Ezt követi a tényleges termelés, ekkor történnek meg a raktárkészletben is a változások. Bár az OpenERP már a gyártási utasítás jóváhagyásakor lefoglalja a gyártáshoz szükséges mennyiségeket, véglegesen csak a termelés végrehajtásakor emeli le a készletről. A késztermék alapesetben az alapértelmezett raktárba kerül de bármilyen lokációt is definiálhatunk neki.

Azért szerettük volna a gyártást ennyire leegyszerűsítve bemutatni, mert így lesz érthető az OpenERP logikája és struktúrája. Enélkül a későbbiekben jóval nehezebb megérteni, hogy hogyan képez le az OpenERP egy komplex Push vagy Pull típusú gyártási metódust. Reményeink szerint ennek leírására is sor fog kerülni, de legközelebb a raktárkezelési folyamatot vesszük górcső alá, ami szintén az alapfolyamatok közé tartozik az OpenERP-ben.

2012. október 24., szerda

SERVICE EXPO

A múlt héten lezárult a Service expo, ahol az Elastoffice az OpenERP hivatalos magyarországi partnereként először mutatta be az OpenERP-t magyarországi kiállításon. Az expón nem csak kiállítóként voltunk jelen, hanem egy workshop keretei között előadást tartottunk a "Exceltől a vállalatirányításig" címmel, melynek témája volt az adatfeldolgozási és kommunikációs nehézségek a vállalaton belül. Összehasonlítottuk az adattáblás (Excel) és az integrált vállalatirányítási rendszereket és struktúrákat, és bemutattuk az eoXPRESS-t, azt az ügyviteli megoldást, amit az Elastoffice dolgozott ki és kapcsolt össze az OpenERP-vel.Külön öröm számunkra, hogy komoly érdeklődés övezte az OpenERP rendszerét. Az érdeklődői visszajelzések alapján látható volt, hogy az OpenERP rendszerében nem csupán a nagyvállalatok, hanem a magyarországi kis és középvállalkozások is alternatívát látnak az ügyviteli problémáikra. 

2012. október 16., kedd

SERVICE EXPO - Október 16-18

A kifejezetten szakmai jellegű rendezvény a cégek hatékony működéséhez kíván hozzájárulni azzal, hogy egy helyre gyűjtve mutatja be a kis- és középvállalkozásoknak a különböző típusú üzleti szolgáltatásokat. A kiállításon mi is részt veszünk, hogy bemutathassunk azokat a megoldásokat, amelyeket az OpenERP egy üzleti vállalkozás számára nyújtani tud. Megismerkedhetnek az általunk fejlesztett irat- és dokumentumkezelési alkalmazásunkkal, az eoXPRESS-el, amely önállóan, és az OpenERP-vel integráltan is képes működni. Bemutatjuk egyedülálló autentikációs rendszerünket, az eoPASS-t is, amely egy okostelefon alkalmazással az SMS és token alapú azonosítást képes kiváltani. 


Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt a 

HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban, az A pavilon 305C standján.

2012. október 11., csütörtök

OpenERP folyamatkezelés 1. rész - Értékesítés

A következőkben szeretnénk bemutatni az OpenERP folyamatkezelési metódusait, hogy egy általános képet kaphassunk arról, hogy az egyes üzleti folyamatokat miként modellezi le az OpenERP. Mivel ez egy hatalmas téma, úgy gondoltuk, hogy több részre bontva foglalkozunk majd vele. Először az értékesítési folyamaton megyünk végig, majd a későbbiekben bemutatjuk a Gyártást, Raktárkezelést, Projektet, Beszerzést és Pénzügyet. Mivel a OpenERP moduláris felépítésű és az egyes telepített modulok szorosan összefüggenek egymással, itt is megmutatjuk majd a folyamatok főbb kapcsolódási pontjait.

Az OpenERP-ben az értékesítési folyamat az érdeklődők rögzítésénél kezdődik, ezeket a rendszer LEAD-nek nevezi. Ez lényegében egy előszűrési lehetőség, ahol el lehet dönteni, hogy az érdeklődés mögött áll e valós üzleti lehetőség. Ha igen, akkor egy gombnyomással átalakítható a lead üzleti lehetőséggé. Ekkor kerülnek be a már meglévő ügyféladatok mellé azok az információk, amik az értékesítéshez köthetők: a várható bevétel, ügylet lezárásának várható dátuma és hogy az ügylet milyen szakaszban jár. Az Üzleti lehetőségek alatt  természetesen rengeteg olyan CRM funkció is található, ami a hatékony és sikeres ügyfélkövetést segíti (kommunikáció naplózás; feladatok prioririzálása, kiosztása, elfogadása; értesítések; üzleti lehetőségek kezelésének vizuális megjelenítése;  ügyletek követhetősége a felhasználók, vásárlók és beszállítók által; automatikus emlékeztetők, kérések eszkalálása; kimenő és bejövő email, email gateway-en keresztül; stb...), de ezeknek a részletes bemutatása külön bejegyzést igényelne. 

A rendszerben az árajánlat képezi a később keletkező belső dokumentumok alapját. A képen látható, hogy a megrendelésből és számlából is először piszkozat keletkezik, ennek lényegében egy oka van. A céges ügyvitel szempontjából számos feltételhez köthető, hogy egy bizonylat mikor és milyen módon keletkezhet (pl. eltérő munkakörök, felelősségi szintek, a teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állása, stb.). Az ábrán látható, hogy a jóváhagyott megrendelés automatikusan több másik területet is azonnal bekapcsol a folyamatba, elindítva egy pénzügyi bizonylatolási folyamatot, illetve egy beszerzési eljárást, ami lehet gyártás, vásárlás, vagy akár szolgáltatás is. Fontos, hogy ez nem azonnal történik meg a megrendelés jóváhagyását követően, hanem egy beépített ütemező alapesetben naponta ellenőrzi és osztja ki automatikusan  a feladatokat. (Az ütemezővel a többi folyamatnál is fogunk találkozni, mivel az nem az értékesítés sajátja.) Az értékesítési ciklus az ügyfél kiszolgálásával és a számla kiegyenlítésével lezárul. Az OpenERP folyamatkezelésében nem különül el az Utó-értékesítés, hanem visszatér a ciklus elejére, új folyamatot indítva. 
2012. október 8., hétfő

OpenERP 7.0


Várhatóan még idén megjelenik az OpenERP 7.0-ás verziója, melyben rengeteg változás lesz a 6.1-hez képest. Jelentősen leegyszerűsödik a kezelőfelület, a megjelenés is letisztultabb és átgondoltabb. Emellett teljesen újraalkották az adatok grafikonos megjelenítést, igazodva egy modern és jól átlátható ERP elvárásaihoz. Az alábbi angol nyelvű videón egy összehasonlítást láthatunk, ami végigveszi a 6.1 és a 7.0 leglényegesebb különbségeit.